mag. Viktor Juhant

Odvetniški poklic opravljam od novembra 2000. Pred nastopom odvetniške službe sem opravljal zahtevnejše naloge v državni upravi, kjer  sem podrobno spoznal delovanje organov, pomembnih za delovanje države, ki vplivajo na pravice posameznika.

Poklic odvetnika opravljam strokovno in etično. S strankami vedno vzpostavim zaupen odnos, jih opozarjam na njihove pravice in dolžnosti ter pri tem kot najpomembnejšo zasledujem pravico stranke do zakonite in pravične rešitve spora.

Strankam  vedno predstavim  realne možnosti za uspeh v postopku in jih ob tem ne zavajam ali obljubljam nemogoče. Podpiram in spodbujam mirno rešitev spora.   

mag.
Viktor
Juhant

Področja dela

Področja dela

Civilno pravo
Družinsko pravo
Kazensko pravo
Gospodarsko pravo
Davčno in upravno pravo
Pravo na področju gibanja in prebivanja tujcev
Pravo človekovih pravic
Dedno pravo
Pogodbeno pravo
Izvršilno pravo
Delovno pravo
Ustavno pravo
Pravo na področju pridobivanja državljanstva Republike Slovenije
Pravo s področja varstva živali
Civilno pravo
Dedno pravo
Družinsko pravo
Pogodbeno pravo
Kazensko pravo
Izvršilno pravo
Gospodarsko pravo
Delovno pravo
Davčno in upravno pravo
Ustavno pravo
Pravo na področju gibanja in prebivanja tujcev
Pravo na področju pridobivanja državljanstva Republike Slovenije
Pravo človekovih pravic
Pravo s področja varstva živali

Uporabljam tudi italijanski, nemški, angleški, hrvaški in srbski jezik.

Kontakt

Kontakt

Premium Google Maps

Add an optional description to your map pin